shopify site analytics
Hidrolik

Su Yapıları – DSİ Teknik Rehberi

DSİ tarafından 1989 basılan Su Yapıları (Cilt-I, Cilt-II, Cilt-III) teknik rehberi.

Su yapıları konusunda rehber olması açısından oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış bir kaynak. Üç cilt ve 447 sayfadan oluşan kaynağın içeriği ana hatlarıyla şu şekilde:

Su Yapıları Cilt-I (Baraj ve Göletler)

– Giriş

– Toprakların Sınıflandırılması

– Planlama Çalışmaları

– Projelendirme Çalışmaları

– Barajlarda Şev Stabilite Analizleri

– Dolusavaklar

– Derivasyon ve Dipsavak

Su Yapıları Cilt-II (Regülatörler ( Su Alma Yapıları))

– Giriş

– Regülatör Proje Hesapları

– Regülatör Hidrolik Hesapları

– Regülatör Statik Hesapları

Su Yapıları Cilt-III (Sulama ve Drenaj Şebekeleri ve İlgili Sanat Yapıları)

– Tanım ve Sınıflama

– Ana Kanalların Projelendirilmesi

– Yedek Sulama Kanallarının Projelendirilmesi

– Tersiyerler

– İşletme ve Bakım Yolları

– Drenaj Kanallarının Projelendirilmesi

– Yandere ve Drenaj Kanallarının Proje Debilerinin Hesaplanması

– Kanalet Şebekeleri

– Proje Esasları

– Projelendirme

– Borulu Sulama Şebekeleri

İlgili kaynağı indirmek için tıklayın.

Yorum Ekle