shopify site analytics
İnşaat Haberleri

İhalelere katılmak için EKAP’a kayıt olma zorunluluğu getirildi

ekap

7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,
  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,
  • Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,

EKAP’a kayıtlı olması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıtlı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 1/1/2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaklar.

EKAP’a kayıtlı bulunmayan gerçek ve tüzel kişilerin https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yetki/IstekliKaydi.aspx linki üzerinden “İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ı Kullanımına İlişkin Protokol”ü oluşturup imzalayarak eki belgeler ile birlikte Kamu İhale Kurumu’na göndermesi, gönderilen protokolün Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmesi için gerekli süreyi de göz önünde bulundurarak söz konusu işlemleri en kısa sürede tamamlamaları gerekmekte.

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayın.

Yorum Ekle