shopify site analytics
Yapı İşletmesi

İnşaat Sektöründe 4D Modelleme Yaklaşımı Anket Çalışması

İnşaat Mühendisi Emre GÖKYİĞİT tarafından Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’ndaki tezi için hazırlanan “İnşaat Sektöründe 4D Modelleme Yaklaşımı” adlı anket çalışmasına katılarak kendisine destek verebilirsiniz:

Detay:

Aşağıda sunulmuş olan anket formu İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’nda Öğr. Gör. Dr. Murat Kuruoğlu yönetiminde hazırlanan yüksek lisans tezinde kullanılmak üzere düzenlenmiştir.

Bu anket çalışmasının amacı, 4D modelleme yaklaşımının Türk inşaat sektöründeki konumunu saptamak ve daha geniş kullanım alanına ulaşmasına yardımcı olacak veriler elde etmektir. Bu konuda yapacağınız yardımlar inşaat sektörüne dönük üretimlerimizi güçlendirecektir. Katkınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Emre Gökyiğit
İstanbul Teknik Üniversitesi
Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Anket Bağlantısı:

https://docs.google.com/forms/d/1dWcMQHGLrMpwUGcwJtAAUoQ5npebV9MBT_3A5PWD3xE/viewform

2 Yorum

Yorum Ekle