shopify site analytics
Yapı İşletmesi

Yükleniciden talep edilebilecek İSG belgeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yeniliklerle birlikte, firmalara iş sağlığı ve güvenliği konusunda artık daha fazla iş düşüyor. Eskiden uygulanan, gerekli güvenlik ekipmanlarının temin edilmesi ve kullanımının kontrolü, bu işin sadece başlangıcını teşkil edebilecek nitelikte.

Bu konuda kafasının ağrımamasını isteyen her firma, elzem bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği konularını tam olarak ihtiva eden, tabiri caizse, bir güvenlik kiti oluşturmalı ve her işinde bu kiti derhal uygulamaya koymalı. Bunun için de yetkilendirilmiş kişilerle çalışmanız şart!

İşlerini yüklenici firmalara ihale eden firmaların ise işin başlangıcında yüklenici firmalardan aşağıdaki belgeleri talep etmeleri faydalı olacaktır:

 • İş Güvenliği Mühendisi Sözleşmesi’nin bölge müdürlüğüne bildirisi
 • Uygulama Koordinatörü’nün bölge müdürlüğüne bildirisi
 • İş yeri ile ilgili bilgilerin bölge müdürlüğüne bildirisi
 • SGK personel işe giriş belgelerinin kopyaları
 • Personel sağlık raporlarının kopyaları
 • Personel tarafından imzalanmış İş Güvenliği Talimat ve Tutanağı
 • İş yerinde uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları’na uyacaklarına dair personel tarafından imzalanmış tutanaklar
 • Personele ait iş sağlığı ve güvenliği sertifikaları
 • Yüklenicinin imzaladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi
 • Yüklenici tarafından imzalanacak, İSG kuralları ihlallerinde uygulanacak cezai yaptırımların taahhütnamesi
 • Acil Durum Planı
 • Kaza Senaryosu
 • Yangın Senaryosu
 • Organizasyon El Kitabı
 • Eğitim Planı
 • Konaklama birimlerinin topraklama kontrol ve ölçüm raporu
 • Elektrik panolarının günlük kontrol formu
 • Çalışan toplam personelin %10’unu kapsayan ilk yardım sertifikaları
 • Yangın ekibinin sertifikaları
 • Operatör belgeleri
 • Makine ve ekipman belgeleri
 • Makine ve ekipman kontrol raporları

Yorum Ekle