shopify site analytics
Yapı Malzemeleri

Plastik oturma nedir ve nasıl önlem alınabilir?

Özellikle zemin ve döşeme betonlarında karşılaşabileceğiniz plastik oturma, betonun hacmindeki azalma sonucu beton yüzeyinin aşağıya doğru hareket etmesidir. Plastik oturmaya su ve hapsolmuş havanın kaybı sebep olabileceği gibi kalıpta meydana gelen kaçaklar ve zemine oturan döşemelerde alt temele sızıntılar da sebep olabilir.

Taze beton özelliği olan plastik oturmada, beton dibe doğru çökerken, yüzeydeki donatılar buna engel olur. Neticesinde ise zaten çekme şekil değiştirme kapasitesi düşük olan üst beton tabakasında çatlamalar meydana gelir. Aynı zamanda beton yüzeyi de düzgünlüğünü kaybeder. Genelde rastladığımız, döşemenin üst donatı krokisinin gözle görülür şekilde açıkta olmasının sebebi budur.

Aşağıdaki şekilde, kastedilen donatı krokisinin görünmesi daha iyi anlaşılabilir:

Plastik oturmanın meydana geldiği durumlarda ise aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Mümkün olan en iri agregayı kullanmak
  • Beton karışımında daha az su kullanmak (Su/Çimento oranını azaltmak.)
  • Betonun su tutuculuğunu arttırmak (Çimento ve ince agrega miktarını yeteri kadar arttırmak)
  • Su tutuculuğu sağlayan puzolanik malzemeler kullanmak
  • Bir miktar hava sürükleyici katkı kullanmak
  • Yüzey düzeltme işlemi sırasında bir miktar fazladan pay bırakmak (Bu oturmayı engellemez; fakat telafi edebilir)

Plastik oturma konusunda bilinmesi gereken bir diğer nokta ise kuruma rötresi ile aynı olmadığıdır. İki durumda da hacim kaybı mevcuttur. Fakat plastik rötre taze betonun, kuruma rötresi sertleşmiş betonun özelliğidir.

Faydalanılan Kaynaklar:

  • Endüstriyel Zemin Betonları (Mehmet Ali TAŞDEMİR, Özkan ŞENGÜL, Erkan ŞAMHAL ve Mehmet YERLİKAYA / İMO Yayınları)

Yorum Ekle