shopify site analytics
Yapı Malzemeleri

G Yönetmeliği Nedir?

CE kapsamı dışındaki ürünlerin piyasaya arzı sırasında CE işareti taşıyan veya taşımayan tüm ürünlerin yapılarda kullanım koşulları Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) 26.06.2009 gün ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 01.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu şekilde CE işaretinin yanı sıra, boşlukta kalan diğer ürünlere de güvenli olduklarını simgeleyen ve ulusal olarak kullanılacak G işareti iliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu yönetmeliğin uygulanma esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ 06.02.2010 gün ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ve tebliğ 4703 sayılı Çerçeve Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayandırılarak hazırlanmıştır.

Ürünün G işareti ile belirtilecek performans değerleri tabi olduğu ulusal standarda göre  uygunluk yönünden değerlendirilerek teyit edilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilgili ürün hakkında görevlendirilmiş olduğu Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları’nca G Uygunluk Belgesi verilir.

G Yönetmeliği için malzeme alanları:

ALAN KODU MALZEME ALANI
1 Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri
2 Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı
3 Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve / veya su buharı kontrolü için)
4 Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri / sistemleri
5 Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler
6 Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler
7 Alçıtaşı malzemeler
8 Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler
9 Giydirme cephe /kaplama/ yapısal macunlu camlama
10 Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü, yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme malzemeleri)
11 Sıhhi tesisat gereçleri
12 Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: yol donanımları/ elemanları ve ikinci yardımcı elemanları
13 Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı
14 Ahşap esaslı levhalar ve elemanları
15 Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar
16 Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam), artgerme kitleri
17 Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili diğer aksam
18 Atik su mühendisliği malzemeleri
19 Yer döşemeleri
20 Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam
21 İç-dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme kitleri
22 Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili diğer aksam, çatı kitleri
23 Yol yapım malzemeleri
24 Agregalar
25 Yapısal yapıştırıcılar
26 Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet
27 Mekan ısıtıcı aletler
28 İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru(künk)-tank ve ilgili aksam
29 İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları
30 Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler
31 Güç, kontrol ve iletişim kabloları
32 Bağlantılar için yapısal macun
33 Montaj aksesuarları
34 Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar
35 Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler

 

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik’e aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/html/yonetmelik63.htm

 

 

Yorum Ekle