shopify site analytics
Ulaştırma Yapı Malzemeleri

Beton Yolun Avantajları

Karayollarının taşımacılık ve ulaştırmadaki payının %95’i bulduğu, toplam karayolu uzunluğunun köy yolları hariç yaklaşık olarak 60 bin kilometrelere ulaştığı ülkemizde beton yol yapımı asfalt yol yapımı ile kıyaslanmayacak kadar azdır. Daha sık bakım ve onarım gerektiren asfalt yolların yapımı ise birim maliyet açısından daha uygun görülmesi sebebiyledir.

Örnek Beton Yol Uygulaması

Türk Çimento Müstahsilleri Birliği ise son zamanlarda beton yol yapımının birim maliyetinin hemen hemen asfalt yol yapım birim maliyeti ile aynı düzeylere geldiğini savunmakta, ayırıca 1.5 ile 2 kat daha uzun ömürlü olması ve daha az bakım gerektirmesi sebebiyle beton yolun avantajlı durumda olduğunu söylemektedir. Özellikle asfalt yolun petrol fiyatları ile orantılı olarak maliyetinin artmasının maliyet açısından beton yol ile farkının kapanmasına sebep olmuştur.

Türk Çimento Müstahsilleri Birliği’nin verilerine göre birim maliyetler:*

Asfalt Ustyapı (A) Birim Yapım Maliyeti 719.871 TL / km
Beton Ustyapı (B1) Birim Yapım Maliyeti 723.438 TL / km
Beton Ustyapı (B2) Birim Yapım Maliyeti 666.379 TL / km

*Yolun platform genişliği 10.5 m olup birim yapım maliyetleri için yolların 1000 m lik uzunlukları dikkate alınmıştır. Hesaplamalarda KGM,BİB ve DLH tarafından kullanılan analizler ve 2008 yılı birim fiyatları esas alınmış, bazı kalemler için 2009 yılı başı piyasa rayiç fiyatları kullanılmıştır.

Beton yolun asfalt yola göre üstünlükleri ise:

• Beton yolun hizmet ömrü asfalt yolunkinden 1.5 -2.0 kat daha uzundur. Çok daha az bakım ve onarım ister. Dolayısı ile, yapım maliyetinin asfalt yoldan pahalı olması halinde bile hizmet ömrü bazında çok daha ekonomiktir. Kaldı ki ülkemizde yapılan çalışmalar beton ve asfalt yolların yapım maliyetleri arasında büyük fark olmadığını ortaya koymuştur.

• Çok daha seyrek bakım ve onarıma gerek duyulan beton yolda bu özellikleri dolayısı ile trafik sıkışıklıkları, zaman ve iş kaybı ve havaya salınan egzos emisyonları daha azdır. Dolayısı ile sosyal ve çevresel avantajlar söz konusudur.

• Asfalt yolun aksine, beton yol yüzey düzgünlüğünü servis ömrü boyunca korur. Sıcakta yumşamaz, üzerinden geçen araçlar kalıcı tekerlek izi bırakmaz.Özellikle yağışlı havalarda fren mesafeleri daha kısadır. Açık rengi gece görüşünü kolaylaştırır. Bu özellikleri dolayısı ile beton yol daha güvenli sürüş sağlar.

• Asfalt yolda giden ağır vasıtalar, tekerlekleri beton yüzeyine göre daha yumşak olan asfalt
kaplama yüzeyine gömülerek zorlandığından, beton yolda gidenlere oranla daha fazla yakıt tüketirler.

• Ülkemiz koşulları dikkate alındığında, çimento yurdun her köşesinde kolayca temin edilebilen yerli bir malzeme iken asfalt ithalatla ilgilidir, temininde de zaman zaman güçlük yaşanmaktadır. Ayrıca, katkı olarak uçucu kül ve cüruf gibi endüstriyel atıklar da çimento içinde yer alabildiğinden çevreye ilave yarar sağlanmaktadır. Asfalt yola göre beton yolun bazı olumsuzlukları da vardır, ancak ilerleyen teknolojiler sayesinde bu olumsuzluklara karşı artık etkili önlemler alınabilmektedir:

• Beton yolun servise açılması için bir süre beklenmesi gerekir. Bu süre, erken dayanımı yüksek çimentolar ve gerekirse kimyasal katkılar kullanarak makul düzeylere indirilebilmektedir.

• Normal olarak beton yolda giden taşıt düzgün asfalt yoldakinden biraz daha fazla gürültü çıkarır. Son yıllarda geliştirilen yüzey pürüzleme yöntemleri ve derz dolguları ile bu fark ortadan kaldırılmış veya en az düzeye indirilmiştir.

• Asfalt yoldakine oranla beton yolda onarım genellikle daha uzun sürer ve daha masraflıdır. Ancak, usulüne uygun olarak yapılan beton yol nadiren onarıma ihtiyaç gösterir.

Kaynak:

Niçin Beton Yol?  (TÇMB/AR-GE/Y 09.01) / Prof. Asım YEĞİNOBALI

Temmuz 2009, ANKARA

İlgili dökümana ve ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.tcma.org.tr/images/file/nicin_beton_yol_low.pdf

 

 

 

2 Yorum

Yorum Ekle